Ondersteuning in de ontwerpfase van een bouwproject

Voor ondersteuning bij het ontwerp van een rioolwaterzuivering kunt u een beroep doen op Welmer Advies en projectmanagement. André Welmer heeft jarenlange ervaring op het gebied van rioolwaterzuiveringen in alle fasen van het project.

André Welmer kan op diverse plekken binnen een projectteam functioneren. De volgende werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd:

- schrijven van het civiele deel van het definitief ontwerp;
- begeleiding van tekenaar/bestekschrijver;
- maken van hydraulische berekeningen;
- opstellen projectplanningen;
- opstellen uitvoeringsplanningen;
- opstellen faseringsplannen;
- deelprojectleider civiel;
- projectmanagement.

Dergelijke projecten worden meestal op uurbasis verricht. Graag ben ik bereid om de mogelijkheden vrijblijvend met u te bespreken,