Uitvoeringsprojecten (UAV 1989 of UAV-GC 2005)

Indien u als opdrachtgever te maken heeft met complexe bouwprojecten dan zorgt dit vaak voor een piek van werk in uw eigen organisatie. In deze fase wil Welmer Advies en Projectmanagement u graag ondersteunen. Ondersteuning kan worden verzorgd, zowel bij traditionele contracten (UAV 1989) als bij geïntegreerde contracten (UAV-GC 2005).

De volgende werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd:

- ondersteunen van de projectleider;
- overleg met overige projectteamleden;
- aansturing van de toezichthouder;
- leiden van bouwvergaderingen;
- waar nodig coördineren tussen diverse partijen;
- controle voortgang uitvoering;
- controle meer- en minderwerken (civiel);
- controle detailtekeningen;
- het maken of controleren van notulen;
- verzorgen financiële rapportage.

André Welmer heeft met name veel ervaring in rioolwaterzuiveringsprojecten waarbij het projectmanagement werd verzorgd en waarbij meestal ook de discipline civiel als deelproject onder de hoede wordt genomen. Behalve ervaring met de uitvoering van rioolwaterzuiveringen heeft André Welmer ook ervaring met sluizen, kantoren en bedrijfsgebouwen.

Uitvoeringsprojecten kunnen worden uitgevoerd op basis van te verrekenen uren maar er kunnen ook afspraken voor een vaste prijs worden gemaakt.