Second Opinion

Nadat een ontwerpfase is afgerond is het mogelijk dat u als opdrachtgever zich afvraagt of de gemaakte ontwerpkeuzes de juiste zijn. In dit geval kunt u om een second opinion van een onafhankelijk deskundige vragen.

Nadat een project is ontworpen kan het voorkomen dat de kosten van het project te hoog worden. Dit kan naar voren komen in de ontwerpfase maar soms vormt de aanbesteding een onaangename verrassing doordat de laagste inschrijver boven het beschikbare budget heeft aangeboden. Op dat moment kan de aanbesteding als mislukt worden aangemerkt en kan het project worden stopgezet. Dit scenario is in de meeste gevallen niet welkom omdat het project toch moet worden gerealiseerd. Op dat moment zijn er twee mogelijkheden:

1      Verhogen van het beschikbare budget;
2      Zoeken naar bezuinigingen of goedkopere alternatieven.

Bij de tweede optie is Welmer Advies en Projectmanagement u graag van dienst. Vaak zijn bij het project vanaf het begin dezelfde mensen betrokken. Als het nodig is om alternatieven of bezuinigingen te bedenken dan is het verstanding om hierbij iemand van buitenaf te betrekken. Van tunnelvisie kan dan geen sprake zijn.

Bezuinigingen kunnen worden gevonden in het ontwerp, maar vaak ook in de wijze van uitvoering. Het streven is in eerste instantie altijd om tot een goedkopere uitvoering van het project te komen zonder dat de kwaliteit van het project hier onder lijdt.

Welmer Advies en Projectmanagement kan ook aannemers van dienst zijn om te komen tot alternatieve goedkopere uitvoeringsmethodes. Dit kan, zowel in de aanbestedingsfase, of bij een al aangenomen project. Ook bij Design & Construct projecten kunnen deze diensten worden uitgevoerd.

Er kan worden gewerkt op uurbasis maar André Welmer is ook graag bereid om op “no cure no pay” basis te werken. Graag kom ik bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.