Hydraulisch onderzoek rioolwaterzuiveringen (RWZI)

Vaak wordt het (riool)water op zuiveringen aan het begin van de zuivering op een niveau gebracht of aangevoerd zodat vanaf dat punt de zuivering onder vrij verval kan worden doorlopen. Tijdens het doorlopen van de RWZI worden waterstromen verdeeld of samengevoegd.

Het kan voorkomen dat deze waterstromen niet naar wens verlopen waardoor bijvoorbeeld nabezinktanks ongelijk belast worden.

Welmer Advies en Projectmanagement kan u helpen bij het vinden van de oorzaak en het bedenken van oplossingen.

Plan van aanpak:

 1. Verzamelen gegevens
  In deze fase worden de benodigde gegevens verzameld zoals tekeningen van constructies en debieten;
 2. Vervalberekeningen
  Bij het maken van vervalberekeningen wordt theoretisch berekend hoe de waterstromen verlopen. In deze fase kan in een enkel geval de oplossing al worden gevonden. Meestal klopt het theoretisch en dient er verder te worden gezocht naar de oorzaak van het probleem en is een meting ter plaatse noodzakelijk.
 3. Meetplan
  Voordat er wordt gemeten wordt een meetplan opgesteld. In het meetplan wordt bepaald op welke plaatsen waterstanden worden gemeten met bijbehorende debieten.
 4. Meting
  Het kan voorkomen dat er moet worden gemeten op een regenachtige dag. Soms is het ook voldoende water te sparen in rioolgemalen waardoor ook op een droge dag de gewenste debieten kunnen worden behaald om de meting uit te voeren. In overleg wordt een geschikte meetdag bepaald.
 5. Analyse van de metingen
  Nadat de metingen zijn uitgevoerd worden een vergelijking gemaakt met de theoretische berekeningen. Afwijkingen met de theoretische berekeningen worden onder loep genomen en er wordt gezocht naar een verklaring. Na een eerste analyse kan het voorkomen dat een tweede meting noodzakelijk is.
 6. Oplossingen zoeken
  Zodra een verklaring is gevonden van een probleem, kan er een oplossing worden gevonden.
 7. Rapportage
  Het hydraulisch onderzoek wordt afgerond met een rapportage

Ik kom graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek